Tấm nỉ chịu nhiệt 5mm

Mô tả

Ứng dụng trong các ngành sản xuất:

– Nỉ dùng trong công nghiệp sản xuất sợi

– Nỉ dùng trong các xưởng thuộc da: sammying, roller coating, là hơi và dập nổi v.v..
– Nỉ dùng làm tấm lót trong ngành gỗ

– Dùng để đánh bóng, cách nhiệt, vật liệu may balo túi xách v.v…