Tấm nỉ công nghiệp 25mm

Mô tả

Sử dụng trong công nghiệp, máy đệm tôn, đánh bóng bề mặt, chặn dầu, trục phốt,…