Xy lanh lấy mẫu dầu máy biến áp

Mô tả

Vật liệu: Thủy tinh, dung tích 120 ml, có vạch chia chính xác 10ml, có kim tiêm

Công dụng: lấy mẫu dầu trong máy biến áp, máy biến dòng điện cao thế.